Navigation

March 2020

The Other Side of Unjust Wars: Refugees

The ongoing imperialist war in the Middle East is taking lives of tens of thousands of people. And hundreds of thousands of people have to take to the tough roads of migration to survive. Prejudice against immigrants, derogatory language and humiliating conduct is to fall into the trap of capitalist rulers.

Haksız Savaşların Öteki Yüzü: Mülteciler

Ortadoğu'da yürüyen emperyalist savaş on binlerce insanın canını almaya devam ediyor. Yüz binlerce insan ise hayatta kalabilmek için zorlu göç yollarına düşmek zorunda kalıyor. Göçmenlere ön yargıyla bakmak, onları aşağılayıcı söylem ve tutumları benimsemek kapitalist egemenlerin tuzağına düşmek anlamına geliyor.