Navigation

Kale Kayış İşçisi Sendikal Hakları İçin Direniyor!

 
00:00

Petrol-İş sendikasında örgütlenen Kale Kayış işçileri, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması ve sendika düşmanı tutumlara son verilmesi için mücadele ediyorlar.