Navigation

Sermayenin Hizmetindeki Yalan Makinesi: Medya

 
00:00

Medya sözlüklerde “iletişim ortamı, kitle iletişim araçları” olarak tanımlanıyor. Yani kitlesel bir iletişimden söz ediliyor. Televizyon, radyo, gazete, dergi, sosyal medya, bilboardlar, outdoor ekranlar… Bu araçlar kitlelerin düşüncelerini oluşturmaya, pek çok şey hakkında bir duygu yaratmaya, algıları yönetmeye yöneliktir. Bu nedenle medyada iddia edildiği gibi gerçek manada bir iletişim yoktur. Kapitalistlerin elinde medyanın görevi sömürü düzeninin fikirlerini topluma aşılamaktır.